Skip to main content

MAVO: wij zijn slim en praktisch ingesteld

... en ook nog creatief!

Direct naar:

Onderbouw
Bovenbouw
Activiteiten
Ouderbijdrage

Nieuwe vakken in de bovenbouw
Bevorderingsrichtlijnen
Reizen
Examens en PTA-dossiers
PTD-dossiers

ONDERBOUW MAVO/ HAVO 

In het eerste en tweede leerjaar ben je je nog breed aan het oriënteren. Je hebt veel vakken en een vaste klas. In die twee jaar groei je naar het niveau dat bij je past. Aan het einde van de tweejarige brugklas ga je verder op mavo of havo niveau. School is uiteraard meer dan een verzameling vakken. Je leert onder andere ook plannen, samenwerken, presenteren onderzoeken en jezelf organiseren. Dit zijn de executieve functies. Ook hier besteden wij in de onderbouw ruim aandacht aan. 

Naast alle leervakken ben je natuurlijk ook sportief en creatief bezig! 

LOB

In de tweede klas ga je je voorbereiden op je pakketkeuze en oriënteer je je op vervolgopleidingen. Dit traject noemen we LOP (Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding) 

Tijdens dit traject word je geholpen en begeleid door de mentor en de decaan. 

Als voorbereiding voor het kiezen van de juiste opleiding, ga je met de mentor opdrachten doen waardoor je jezelf beter leert kennen en je talenten ontdekt. Je bezoekt vervolgopleidingen en gaat stagelopen. De decaan helpt je daarbij. 

Profielkeuze

In het tweede leerjaar ga je kiezen uit de volgende drie profielen: techniek en economie, techniek en zorg & welzijn en economie & zorg en welzijn. Binnen ieder profiel zijn er verplichte vakken en heb je de keuze uit vakken die het beste bij je passen. In leerjaar vier doe je eindexamen in de verplichte en gekozen vakken.

In onderstaande link vinden jullie meer informatie over de profielen en de vakken die daarbij horen. (link hiernaast)

Activiteiten en reizen

In ieder schooljaar organiseren we een aantal projectdagen voor alle leerlingen. Op die dagen zijn er tal van activiteiten, sommige buitenschools.

Daarnaast hebben we ook activiteiten zoals: excursies, projecten, sportdagen etc. Hieronder enkele voorbeelden.

Samen met je klas: introductiedagen en bingo, klassenuitje, Sinterklaasviering, kerstontbijt, schoolfeest, schoolreis en de bovenbouw

Projecten: biologieproject ‘de jonge onderzoeker’, aardrijkskunde en burgerschap ‘mijn leefbare wijk’, theaterproject ‘spiegelbeeld’ en project Vrijheid rond 4-5 mei

Sport: het korfbaltoernooi, het badmintontoernooi en het voetbaltoernooi

Bevorderingsrichtlijnen

Aan de hand van je eindrapport bepalen we of je bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. Hiervoor hanteren wij de bevorderingsrichtlijnen. Download hier de bevorderingsrichtlijnen.

Examens en PTA-dossiers

Het examen bestaat bij sommige vakken uit een schoolexamen (SE) en voor andere vakken uit een schoolexamen én een centraal examen (CE). Het schoolexamen omvat een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het schoolexamen wordt afgenomen in de zogenaamde PTA-weken in mavo 4. Het centraal examen is in de maand mei van het examenjaar. 

In het PTA-dossier wordt per vak omschreven uit welke toetsen, praktische opdrachten en handelingen het schoolexamen bestaat. Ook vind je in het PTA-dossier het examenreglement, de slaagzakregeling en informatie over het combinatiecijfer.

De PTA-dossiers kun je hieronder vanaf oktober downloaden:

PTD-dossiers

De leerlingen op onze school maken toetsen. Dit gebeurt door het schooljaar heen maar ook tijdens toets-weken. In het PTD-dossier wordt per vak beschreven wanneer de toetsen zijn en wat de inhoud van de toetsen is.
Met dit overzicht weten de leerlingen wat er in een jaar van ze verwacht wordt.

De PTD-dossiers kun je hier downloaden: