Skip to main content

OMG voor heel V4 in het theater

Oh my God! Een vakoverstijgend toneelstuk dat de leerlingen in groepen maken en uitvoeren in 1 dag. Telt voor de vakken Nederlands en CKV.