Skip to main content

Wij staan voor kwaliteit

in alles wat we doen

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom vinden we de kwaliteit van ons onderwijs zeer belangrijk. Iedere dag zetten wij ons volledig in om het schoolklimaat en de leerresultaten zo optimaal mogelijk te houden. We doen er alles aan om te zorgen dat je het voor jou hoogst bereikbare diploma haalt, zodat je een goede start maakt in het vervolgonderwijs.

Inspectie

Ons onderwijs staat onder basistoezicht van de Onderwijsinspectie. Dit houdt in dat je er als leerling en ouder vanuit mag gaan dat het onderwijs op onze school van goede kwaliteit is. Op www.onderwijsinspectie.nl vind je meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en hoe de Onderwijsinspectie dit beoordeelt.

Scholen op de kaart

Ieder jaar bespreken we met elkaar onze resultaten en bekijken we wat er goed gaat en wat er beter kan. Door daarnaast ook feedback te vragen aan leerlingen, ouders en medewerkers krijgen we een goed beeld van de huidige kwaliteit van ons onderwijs. De resultaten van onze school zijn voor ouders en geïnteresseerden terug te vinden op de site www.scholenopdekaart.nl.