Skip to main content
Kennemer College mavo-havo-atheneum-gymnasium heet voortaan: Castor College. We zien je! Klik hier voor meer informatie

Jezelf leren kennen

wat wil en kan ik?

Als je onze school verlaat met je diploma, dan ben je ook iemand die zichzelf goed heeft leren kennen. Je hebt ontdekt waar je goed in bent, waar je interesses liggen en wat je leuk vindt. Kortom: je bent een creatieve, onderzoekende en geëngageerde jongvolwassene die weet wat hij wil én kan.

Maatschappelijke stage

Samen leven kun je leren! Met de maatschappelijke stage willen we je laten ervaren hoe leuk het is om iets te doen voor een ander. Je zult merken dat je inzet ertoe doet. De samenleving is immers wat je er met elkaar van maakt. We zien de maatschappelijke stage als een waardevolle aanvulling op het onderwijsprogramma. Het geeft je verantwoordelijkheid voor de samenleving en stelt je in staat om op een andere manier kennis te maken met bepaalde groepen in de samenleving waar je normaal gesproken niet zo snel mee in aanraking komt. Je kunt andere talenten ontdekken, sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen, leren organiseren en samenwerken. Naast leerzaam en waardevol voor de samenleving, is vrijwilligerswerk doen vooral heel erg leuk!

Filosofie

Is schoonheid een kwestie van smaak of juist niet? Is er een verschil tussen mens en dier? Dit zijn vragen die gesteld worden bij het vak filosofie. Al sinds de oudheid denkt de mens na over dit soort vragen: wat is waarheid, wat is de mens, wat is het goede, wat is de ideale samenleving? En wij zetten deze traditie voort.

Bij het vak filosofie leer je vaardigheden waar je bij andere vakken en in je latere leven veel aan hebt: je leert om goed te analyseren en om een probleem van meerdere kanten te onderzoeken. Je leert om een standpunt te formuleren en dit te onderbouwen met argumenten. En je leert om abstract te denken. Omdat je er steeds met anderen over praat, word je ook beter in je communicatie en je ontdekt hoe je taal kunt gebruiken.

Filosofie kun je kiezen in de bovenbouw als eindexamenvak. Je hebt het dan op het havo en het vwo drie uur per week.

Debatteren

Communicatie speelt een grote rol in onze maatschappij: voor overleg en samenwerken is het nodig dat je je goed kunt uitdrukken en kunt luisteren. Soms moet je jouw standpunt naar voren kunnen brengen en een ander ervan overtuigen met argumenten. Dat leer je bij ons door te debatteren. Dit komt terug in alle lessen en in de vierde klas krijg je hier een speciale training in. Onze eigen docenten zijn opgeleid tot debattrainers. Ook is er een groot toernooi waar alle klassen tegen elkaar strijden. De beste klas gaat uiteindelijk door naar de regionale voorronde van het Beneluxtoernooi, die dit jaar op onze school wordt gehouden!

Daarnaast is er voor de echte liefhebbers een debatclub. Hier leer je om nog beter te worden in het debat. Deze club komt bijeen buiten de lessen om en doet mee aan het NK debatteren voor middelbare scholieren. Een mooie strijd tegen leerlingen van andere scholen!