Skip to main content

Jezelf leren kennen

wat wil en kan ik?

Als je onze school verlaat met je diploma, dan ben je ook iemand die zichzelf goed heeft leren kennen. Je hebt ontdekt waar je goed in bent, waar je interesses liggen en wat je leuk vindt. Kortom: je bent een creatieve, onderzoekende en betrokken jongvolwassene die weet wat hij wil én kan.

Filosofie

Is schoonheid een kwestie van smaak of juist niet? Is er een verschil tussen mens en dier? Dit zijn vragen die gesteld worden bij het vak filosofie. Al sinds de oudheid denkt de mens na over dit soort vragen: wat is waarheid, wat is de mens, wat is het goede, wat is de ideale samenleving? En wij zetten deze traditie voort.

Bij het vak filosofie leer je vaardigheden waar je bij andere vakken en in je latere leven veel aan hebt: je leert om goed te analyseren en om een probleem van meerdere kanten te onderzoeken. Je leert om een standpunt te formuleren en dit te onderbouwen met argumenten. En je leert om abstract te denken. Omdat je er steeds met anderen over praat, word je ook beter in je communicatie en je ontdekt hoe je taal kunt gebruiken.

Filosofie kun je kiezen in de bovenbouw als eindexamenvak. Je hebt het dan op het havo en het vwo drie uur per week.

Debatteren

Communicatie speelt een grote rol in onze maatschappij: voor overleg en samenwerken is het nodig dat je je goed kunt uitdrukken en kunt luisteren. Soms moet je jouw standpunt naar voren kunnen brengen en een ander ervan overtuigen met argumenten. Dat leer je bij ons door te debatteren. Dit komt terug in alle lessen en in de vierde klas krijg je hier een speciale training in.

Daarnaast is er voor de echte liefhebbers een debatclub. Hier leer je om nog beter te worden in het debat. Deze club komt bijeen buiten de lessen om en doet mee aan het NK debatteren voor middelbare scholieren. Een mooie strijd tegen leerlingen van andere scholen!