Skip to main content

We zien je!

Wij geloven dat een vertrouwde omgeving waar je jezelf kan zijn de beste basis is om te schitteren!

Hier staan wij voor

Een goede ontspannen sfeer in onze school vinden wij heel belangrijk; pas dan kun je samen ook leren en resultaten behalen. Daarnaast zijn wij energiek in aanpak en in omgang. Je ziet het terug in het doorzettingsvermogen van leerlingen en medewerkers. Samen pakken wij met passie en bevlogenheid allerlei nieuwe activiteiten op. Wij staan met jullie, de wereldburgers van de toekomst, stil bij ‘duurzaamheid’ in al zijn vormen.

Maar wij zijn meer dan passie alleen. Wij willen resultaten voor onze leerlingen en medewerkers en zijn daarom doelgericht in onze aanpak. We blijven altijd op zoek naar verbetering.

WE ZIEN JE!

  • Je mag jezelf zijn. We accepteren dat we verschillend zijn, dat is juist onze kracht.
  • We zijn open-minded. We willen verbinden en voelen ons verbonden. Onze deur staat open.
  • We gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat doen we samen en houden elkaar hierin scherp. Elke dag willen we het weer iets beter doen.
  • We zijn actief. We vinden het leuk om nieuwe dingen te organiseren, maar hechten ook veel waarde aan tradities.

Maatwerk in ons onderwijs

Wij stellen maatwerk centraal. In de eerste plaats streven we bewust naar kleinere klassen en groepen, zodat we ook binnen de lessen goed kunnen aansluiten bij de behoefte van iedere leerling.

Daarnaast hebben wij ons aangesloten bij het netwerk ‘recht op maatwerk’. In dit netwerk gaat het om het bieden van individuele leerroutes aan leerlingen. Denk aan leerlingen die voor sommige vakken versneld examen doen of havo-leerlingen die een enkel vak op vwo-niveau afsluiten. Ook bieden wij in de bovenbouw de mogelijkheid om een extra vak te kiezen, de zogenoemde ‘plusvakken’.

Als je meer aankunt, is er het Eureka-traject. Geselecteerde leerlingen hebben de mogelijkheid om één tot vijf lessen per week te missen en in die tijd te werken aan een project naar keuze. Hierin krijgen zij extra begeleiding, op inhoud én het ontwikkelen van vaardigheden en metacognitieve functies, zoals doorzettingsvermogen of het omgaan met perfectionisme.

De interne huiswerkbegeleiding is ook een voorbeeld van maatwerk. Indien nodig en gewenst kunnen leerlingen twee middagen onder begeleiding huiswerk maken op school, waarbij extra aandacht is voor planning en leerstrategieën.

Doorlopende leerlijnen
Onderzoeksvaardigheden

Het doen van onderzoek is een vaardigheid die je later op het hbo of de universiteit vaak zult gebruiken. Vanaf de brugklas tot aan het profielwerkstuk in de examenklas leer je steeds meer over hoe je een goed onderzoek verricht en ontwikkel je een onafhankelijke, ‘wetenschappelijke’ houding. Zo onderzoek je in de onderbouw bijvoorbeeld de verkeerssituaties op jouw route naar school en en doe je regelmatig proefjes bij vakken als biologie, scheikunde en natuurkunde.

In de bovenbouw maak je voor de meeste vakken een praktische opdracht, waarbij je zelfstandig of in een groepje een eigen onderzoek uitvoert. En in het examenjaar ga je aan de slag met het profielwerkstuk. Hierbij verken, onderzoek en analyseer je een zelfgekozen onderwerp, waarna je het werkstuk schrijft en presenteert!

Doorlopende leerlijnen
Presenteren

Waarom is het zo spannend om een presentatie te geven voor de klas? Vaak komt die spanning doordat je niet goed weet hoe je het aan kunt pakken. Daarom vinden wij het belangrijk dat je wel goed leert hoe je moet presenteren. Er zijn natuurlijk zoveel dingen waar je op moet letten. In de brugklas leggen we de basis voor een goede presentatie en elk jaar dat daarop volgt, leggen we de nadruk op een ander onderdeel. Zo weet jij straks hoe je wel een perfecte presentatie kunt geven en is het niet zo spannend meer.

Doorlopende leerlijnen
Leren leren

Studievaardigheden zijn onmisbaar om je schoolcarrière tot een succes te maken. Daarom hebben we de doorlopende leerlijn ‘leren leren’ ontwikkeld. In de brugklas besteden we volop aandacht aan het leren van studievaardigheden. Brugklasleerlingen hebben wekelijks, naast hun mentoruur, een uur studiebegeleiding waarin onder andere leren plannen & organiseren aan bod komt.

Ook na de brugklas krijg je begeleiding bij het ‘leren leren’. Op dit moment zetten we vooral in op plannen & organiseren. Dit is namelijk de basis van goed leren leren. In de onderbouw werken alle leerlingen met een papieren agenda. In deze agenda noteer je niet alleen je huiswerk, je plant dit ook direct in. Dit doe je onder begeleiding van de vakdocent en de mentor.

In de bovenbouw bieden we individuele ondersteuning.

Doorlopende leerlijnen
ICT-vaardigheden

ICT valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. In ieder huishouden zijn verschillende schermpjes verbonden met het internet en in het professionele leven is werken zonder computer zo goed als onmogelijk. Ook op school helpt ICT bij het leren, het maakt leren gevarieerder, leuker en aantrekkelijker. Het is dus belangrijk dat je goed leert omgaan met alle mogelijkheden die ICT biedt.

Op onze school werken wij daarom met laptops. ICT zien wij als één van de hulpmiddelen: wij vinden boeken ook belangrijk en daarnaast natuurlijk ook de docent. Hij of zij is degene die je in alles helpt en ondersteunt, die inspireert en uitdaagt en van wie je heel veel kunt leren.