Samen worden wie jij bent!

je mag hier jezelf zijn

Wij zijn het Castor College, dé school in het Kennemerland voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Bij ons gaat het om het plezier van samen leren en werken. Zit jij vol met ideeën en plannen? Of ben je juist nog op zoek naar wat jij leuk vindt? En hoe je het beste uit jezelf kunt halen? Dan is dit de school voor jou!

Onze visie op onderwijs

Op het Kennemer College mavo-havo-atheneum-gymnasium haal je eruit ‘wat’ erin zit, maar ook ‘wie’ erin zit. Je mag hier jezelf zijn en je kunt je hier ontwikkelen tot een zelfbewuste en kritische wereldburger, die zijn eigen keuzes durft te maken.

We zijn er voor iedereen die vol zit met ideeën en plannen. Want bij ons krijg je letterlijk en figuurlijk de ruimte om er mee aan de slag te gaan. We zijn er ook voor iedereen die juist nog op zoek is naar inspiratie hoe het beste uit zichzelf te halen.

Wij geloven niet dat je meteen keuzes moet maken door één route te kiezen. Wij geloven erin dat je tijd en ruimte nodig hebt om uit te vinden wie jij bent, hoe je in elkaar zit en wat bij jou past.

De opleiding staat voor verdieping, uitdaging en duurzaamheid. Die krijg je bij ons doordat we een brede basis van vakken aanbieden, door nieuwe vormen van onderwijs, door ons gebouw en onze faciliteiten, zoals ICT als hulpmiddel bij het leren.

Je kunt je bij ons ontwikkelen aan de hand van onze vier stromen: sports, health & nature, art & design, business en science. Daarbij doe je onderzoek met een koppeling van theorie en praktijk, leer je creatief ontwerpen en wordt uitgedaagd om te ondernemen.

Bij ons draait het om het vertrouwen dat je van ons krijgt. We bieden structuur, we stimuleren, inspireren en we begeleiden je in alle opzichten. Maar we geven je ook vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat past bij jou en bij onze overtuiging dat je vooral leert door te doen, uit te gaan van eigen kracht, te onderzoeken, samenwerken, creatief nadenken, mogelijkheden zien en durven.

Dat hoef je natuurlijk niet allemaal meteen te kunnen, wij helpen je daarbij graag en geven je richting. Zodat je alles leert, wat je nodig hebt om vooruit te komen. Natuurlijk hoort daar bij dat het soms even niet gaat zoals je zou willen. Zo is het in het echte leven ook. Van fouten maken leer je en zo kom je juist verder.

Kortom, wij willen dé mavo-havo-vwo-school van Beverwijk en Heemskerk zijn die past bij het ondernemende karakter van de regio. Een school met kwaliteit en jaar in jaar uit uitstekende examen resultaten. Een school met een hele goede sfeer, die we met elkaar maken. Het zit in de haarvaten van onze school dat iedereen mag zijn zoals hij of zij is en de tijd krijgt om verder te ontdekken wat hij of zij allemaal kan.

Bovenal zijn wij een school met leuke leerlingen waar bijna elke dag bijzondere activiteiten plaatsvinden om de nieuwsgierigheid van onze leerlingen te prikkelen. Dit is immers het begin van alle leren!

Maatwerk in ons onderwijs

Wij stellen maatwerk centraal. In de eerste plaats streven we bewust naar kleinere klassen en groepen, zodat we ook binnen de lessen goed kunnen aansluiten bij de behoefte van iedere leerling.

Daarnaast hebben wij ons aangesloten bij het netwerk ‘recht op maatwerk’. In dit netwerk gaat het om het bieden van individuele leerroutes aan leerlingen. Denk aan leerlingen die voor sommige vakken versneld examen doen of havo-leerlingen die een enkel vak op vwo-niveau afsluiten. Ook bieden wij in de bovenbouw de mogelijkheid om een extra vak te kiezen, de zogenoemde ‘plusvakken’.

Als je meer aankunt, is er het Eureka-traject. Geselecteerde leerlingen hebben de mogelijkheid om één tot vijf lessen per week te missen en in die tijd te werken aan een project naar keuze. Hierin krijgen zij extra begeleiding, op inhoud én het ontwikkelen van vaardigheden en metacognitieve functies, zoals doorzettingsvermogen of het omgaan met perfectionisme.

Doorlopende leerlijnen
Onderzoeksvaardigheden

Het doen van onderzoek is een vaardigheid die je later op het hbo of de universiteit vaak zult gebruiken. Vanaf de brugklas tot aan het profielwerkstuk in de examenklas leer je steeds meer over hoe je een goed onderzoek verricht en ontwikkel je een onafhankelijke, ‘wetenschappelijke’ houding. Zo onderzoek je in de onderbouw bijvoorbeeld de verkeerssituaties op jouw route naar school, doe je een buurtonderzoek tijdens de maatschappelijke stage en doe je regelmatig proefjes bij vakken als biologie, scheikunde en natuurkunde.

In de bovenbouw maak je voor de meeste vakken een praktische opdracht, waarbij je zelfstandig of in een groepje een eigen onderzoek uitvoert. En in het examenjaar ga je aan de slag met het profielwerkstuk. Hierbij verken, onderzoek en analyseer je een zelfgekozen onderwerp, waarna je het werkstuk schrijft en presenteert!

Doorlopende leerlijnen
Presenteren

Waarom is het zo spannend om een presentatie te geven voor de klas? Vaak komt die spanning doordat je niet goed weet hoe je het aan kunt pakken. Daarom vinden wij het belangrijk dat je wel goed leert hoe je moet presenteren. Er zijn natuurlijk zoveel dingen waar je op moet letten. In de brugklas leggen we de basis voor een goede presentatie en elk jaar dat daarop volgt, leggen we de nadruk op een ander onderdeel. Zo weet jij straks hoe je wel een perfecte presentatie kunt geven en is het niet zo spannend meer.

Doorlopende leerlijnen
Leren leren

Studievaardigheden zijn onmisbaar om je schoolcarrière tot een succes te maken. Daarom hebben we de doorlopende leerlijn ‘leren leren’ ontwikkeld. In de brugklas besteden we volop aandacht aan het leren van studievaardigheden. Brugklasleerlingen hebben wekelijks, naast hun mentoruur, een uur studiebegeleiding waarin onder andere leren plannen & organiseren aan bod komt.

Ook na de brugklas krijg je begeleiding bij het ‘leren leren’. Op dit moment zetten we vooral in op plannen & organiseren. Dit is namelijk de basis van goed leren leren. In de onderbouw werken alle leerlingen met een papieren planner. In deze planner noteer je niet alleen je huiswerk, je plant dit ook direct in. Dit doe je onder begeleiding van de vakdocent en de mentor.

In de bovenbouw bieden we individuele ondersteuning.

Doorlopende leerlijnen
ICT-vaardigheden

ICT valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. In ieder huishouden zijn verschillende schermpjes verbonden met het internet en in het professionele leven is werken zonder computer zo goed als onmogelijk. Ook op school helpt ICT bij het leren, het maakt leren gevarieerder, leuker en aantrekkelijker. Het is dus belangrijk dat je goed leert omgaan met alle mogelijkheden die ICT biedt.

Op onze school werken wij daarom met laptops. ICT zien wij als één van de hulpmiddelen: wij vinden boeken ook belangrijk en daarnaast natuurlijk ook de docent. Hij of zij is degene die je in alles helpt en ondersteunt, die inspireert en uitdaagt en van wie je heel veel kunt leren.