Skip to main content

Persoonlijke aandacht

voor iedere leerling

Goede zorg voor alle leerlingen: dat is waar onze school naar streeft. Leerlingbegeleiding is daarom onderdeel van het normale onderwijsaanbod. Zo is er begeleiding gericht op de cognitieve ontwikkeling, bijvoorbeeld studielessen in de brugklas. En aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook doen we veel aan keuze- en loopbaanbegeleiding.

Mentoren

Eén van je docenten is ook je mentor. Elke klas heeft een eigen mentor, die er speciaal is voor jou, je klasgenoten en je ouders. Je hebt af en toe een apart gesprekje met je mentor en je hebt ‘mentorlessen’. Hierin leer je hoe je met je agenda moet omgaan, hoe je moet plannen, hoe je het beste huiswerk kunt maken én leren. Ook maakt je mentor afspraken met de klas, bijvoorbeeld hoe jullie op een goede manier met elkaar omgaan, zodat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. En je mentor onderneemt leuke activiteiten om elkaar goed te leren kennen, zoals een klassenuitje of samen Sinterklaas vieren. 

De mentoren van de tweede en hogere klassen begeleiden ook bij de vakkenpakket- en definitieve afdelingskeuze. Dit doen ze in samenwerking met de betrokken decanen en teamleiders.

Juniormentoren

In de brugklas heeft iedere klas twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen uit havo of vwo 4 die ondersteuning geven bij de studieles en aanwezig zijn bij de buitenschoolse activiteiten. Brugklasleerlingen kunnen altijd de hulp inroepen van de juniormentoren.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB)

LOB staat voor alle activiteiten die jij gaat ondernemen om uiteindelijk tot een gepaste studiekeuze te komen.

In jouw middelbare schoolperiode kom je voor een aantal belangrijke keuzes te staan. In het 3e leerjaar kies je voor een profiel en in je examenjaar maak je een keuze voor een vervolgstudie.

Mentoren en decanen begeleiden jou bij deze processen.

De volgende vragen staan daarbij centraal:

  • Hoe kom ik erachter wat ik wil?
  • Hoe maak ik de goede keuze?
  • Welke richting wil ik op?
  • Welk pakket kan ik kiezen?
  • Met welke vakken wil ik verder?
  • Wat wil ik na het eindexamen doen?

De decanen bieden jou ondersteuning door het geven van LOB-lessen en het voeren van individuele gesprekken.
Door middel van een voorlichting informeren wij jouw ouders.
Alle informatie over de profielkeuze en de studiekeuze staat in informatieboekjes die je krijgt van je mentor. Ook zal je mentor met jouw klas gaan werken aan opdrachten die je helpen bij het kiezen van een profiel en bij het kiezen van uiteindelijk een gepaste studie.

De decanen maken je dus wegwijs in de wereld van studie en beroep. Heb je heel specifieke vragen over loopbaankeuzes en vervolgopleidingen, dan is de decaan de aangewezen persoon.

Gesprekken met je ouders en school

MOL-gesprekken

Naar aanleiding van je resultaten voer je een gesprek met je mentor en je ouders, het zogenaamde MOL-gesprek (mentor-ouder-leerling). Tijdens dit gesprek reflecteer je: wat gaat er goed en wat kan er beter? Samen met je mentor en je ouders maak je afspraken over wat je de komende periode wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. Dit gesprek is in ieder geval rond eind oktober, en als het nodig is zal dit in het schooljaar herhaald worden.

10 minuten-gesprekken met vakdocenten

Naar aanleiding van je studieresultaten, je inzet en/of je advies over je profielkeuze in het derde jaar is er de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met een vakdocent. Deze gesprekken worden in februari gevoerd.

Als je meer wilt weten over de beoordeling van je werkhouding download dan hier de rubric.

In april is er nog een mogelijkheid om te spreken met de docenten van de vakken waar je onvoldoende voor staat, zodat je goed weet wat je nog kunt doen om dit op te halen.

Leren plannen en organiseren (LPO)

Op de middelbare school heb je meer huiswerk dan je gewend bent van de basisschool. Van de brugklas tot en met de derde klas krijg je van ons een planner, waarin je je huiswerk op kunt schrijven, maar ook meteen kunt plannen wanneer je dit gaat doen. Doordat we hier allemaal op dezelfde manier mee werken wordt deze werkwijze je steeds meer eigen. Je legt hiermee een goede basis voor de bovenbouw, waarin je steeds zelfstandiger wordt in het plannen en organiseren van je huiswerk, hobby’s, bijbaantje en vrije tijd. Je mentor zal regelmatig met je kijken of het plannen lukt en je tips geven als het niet zo goed gaat.

Begeleidingslessen

Het kan altijd gebeuren dat er een schoolvak is dat jij moeilijk vindt, en waarvoor je graag wat extra’s wilt doen, zodat je er wat beter in wordt. In de brugklas zijn er daarom extra begeleidingsuren die gegeven worden door docenten. Zij geven een uur extra les aan een groepje leerlingen dat een onvoldoende staat voor hun vak.

Tutorlessen

Voor leerlingen uit havo 2 en vwo 2 hebben we begeleidingslessen door leerlingen uit vwo 5, de zogenaamde tutorlessen. Deze tutor lijkt een beetje op een oudere broer of zus die je extra helpt. Op een vast uur per week werk je in kleine groepjes samen met je tutor aan het vak waar je niet zo goed in bent. Je tutor probeert dan met jou naar je vragen te kijken en je te helpen bij wat je niet snapt.

Anti-pesten

We vinden het belangrijk dat je je op school veilig voelt, zodat je je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen. Daarom behandelen we elkaar met respect. Pesten tast deze veiligheid aan en kan van grote invloed zijn op de gepeste leerling. Daarom maken we in de klas afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Mocht je toch gepest worden, neem dan contact op met je mentor of met de vertrouwenspersoon (mevrouw Merbis).

Download hier het Anti-pest protocol.