Skip to main content

Extra begeleiding

,,, als het even nodig is

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan de basisbegeleiding. Er is dan tijdelijk wat extra ondersteuning nodig die de mentor of juniormentor niet kan bieden. Zoals begeleiding bij dyslexie, faalangst of weerbaarheid. Hoe gaat dat nu precies in z’n werk?

Dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie is speciale aandacht. Zij krijgen o.a. extra tijd bij proefwerken, een aangepaste beoordeling van de spelling bij talen, extra begeleidingslessen en een persoonlijke coach die vraagbaak blijft na afronding van de begeleidingslessen.

Bekijk hier ons dyslexieprotocol.
Bekijk hier alle bijlagen van het dyslexieprotocol.

Bouwen aan zelfvertrouwen

Onderbouw
Voor brugklasleerlingen en tweedeklassers hebben we een groepstraining om faalangst te verminderen. De signalering loopt via de mentor en de schoolvragenlijst. Na het invullen van de vragen spreekt de mentor met de leerlingen en is er contact met ouders. Daarna volgen gesprekken met ouders van leerlingen die we uitnodigen voor een training.

De training bestaat uit zeven à acht bijeenkomsten tijdens het 7e lesuur. Ongeveer zes weken na de laatste bijeenkomst is er een ‘terugkomdag’. De groepstraining begint na de kerstvakantie. Incidenteel kunnen leerlingen die buiten de groepstraining vallen of leerlingen die toch nog veel last houden, individueel ondersteuning krijgen.

Bovenbouw
In de bovenbouw bieden we een groepstraining aan en eventueel een individueel traject. De signalering gaat via de CAPAZ (vragenlijst). De groepstraining bestaat uit ongeveer acht bijeenkomsten en is voor eindexamenleerlingen. 

Sociale vaardigheidstraining

Thuis, op school, op straat ontmoet je mensen. Het kan zijn dat je je dan niet zo prettig voelt, bijvoorbeeld omdat:

  • je het eng vindt om een praatje te maken; 
  • je niets te zeggen hebt; 
  • je niet weet hoe je een gesprek moet beginnen; 
  • je het moeilijk, vervelend of eng vindt om nee te zeggen. 

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Sommige leerlingen kunnen zich in vele situaties goed redden en anderen hebben daar wat meer moeite mee. Door te oefenen kun je proberen hier minder angstig voor te zijn, zodat je makkelijker vrienden kunt maken of beter met iemand samen kunt werken of sneller een praatje begint en je meer zelfvertrouwen krijgt.

Dit alles heeft te maken met sociale vaardigheden, zoals: kennismaken, contact maken, iets moeilijks of iets lastigs durven zeggen, voor jezelf opkomen, commentaar van iemand krijgen of commentaar op iemand geven. 

Voor brugklasleerlingen en tweedeklassers is er een groepstraining opgezet voor sociale vaardigheden. Je mentor kan je hiervoor uitnodigen. De groepstraining start in februari na afname van de tweede schoolvragenlijst. 

Schoolmaatschappelijk werk

Individuele leerlingbegeleiding wordt bij ons school verzorgd door School Maatschappelijk Werk Socius (www.socius-md.nl). Zij kunnen je begeleiden op het gebied van sociaal-emotionele problematiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: als je niet lekker in je vel zit, je op sociaal gebied tegen dingen aan loopt, je ouders gescheiden zijn en je het daar moeilijk mee hebt, je je vaak somber voelt, je (te) veel stress door school ervaart of nog iets heel anders. Als je denkt dat dit jou zou kunnen helpen, kun je dat aangeven bij je mentor. Gesprekken kunnen plaatsvinden op school of op het kantoor van SMW.

Trajectvoorziening

Leerlingen die voor langer tijd intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de Trajectvoorziening. In de trajectvoorziening kun je extra begeleiding krijgen van de begeleiders van onze Trajectvoorziening. Samen met hen kijk je wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat het wél weer lukt en je op succesvolle wijze je schoolloopbaan af kunt sluiten. De trajectvoorziening is een rustige en veilige ruimte, waar je kunt werken onder begeleiding. De begeleiding van de trajectvoorziening kan je bijvoorbeeld helpen als je AD(H)D of autisme hebt, maar ook als er iets anders is (thuis of bij jezelf) wat ervoor zorgt dat je wat extra hulp kunt gebruiken of waardoor naar school gaan steeds lastiger wordt. Aanmelding loopt altijd via je mentor en de zorgcoördinatoren.

Extra hulpverlening

Als het niet goed gaat met een leerling kan de zorgcoördinator, met toestemming van ouders en leerling contact hebben met externe hulpverlening (de CJG-coach (Centrum Jeugd & Gezin), de schoolmaatschappelijk werker en de schoolarts). De samenwerking tussen school, leerling en ouders vinden we hierbinnen heel belangrijk. Er wordt, als er dingen spelen, samen met de leerling en ouders besproken welke hulp geboden kan worden, door wie en hoe we kunnen samenwerken. Bij fysieke of mentale klachten en bij regelmatig ziekmelden is een verwijzing naar de schoolarts één van de mogelijkheden. De zorgcoördinatoren hebben heeft daarnaast regelmatig contact met de leerplichtambtenaren van Heemskerk en Beverwijk en andere gemeenten.

Inloopspreekuur voor leerlingen op school vanuit CJG

Zit je ergens mee, praten helpt.

Je hoort mensen vaak zeggen dat de middelbare school de beste en leukste tijd van je leven is. Is dat voor jou anders? Zit jij bijvoorbeeld niet lekker in je vel, heb je gedoe met je ouders of vind je het lastig om vrienden te maken? Praat erover!

Wij zijn Sanne Bakker en Matthijs van der Esch en we zijn als CJG-coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin verbonden aan het Castor College (mavo-havo-atheneum-gymnasium).

Op school staat je mentor of een leraar voor je klaar, maar je kunt ook bij ons terecht. Is het voor jou een drempel om hulp in te schakelen? Loop dan eens bij ons binnen en weet dat we jouw situatie serieus nemen en samen gaan kijken wat voor jou werkt!

Wij zijn elke woensdagochtend tussen 10:00 en 11:00 voor vragen of een gesprekje in 019B.