Skip to main content

Met bèta een slimmere wereld?

Samen werken aan ontwikkeling!

Wil je graag weten hoe alles werkt? Ben je nieuwsgierig hoe je iets beter, sneller of duurzamer kunt maken? Dan zijn onze Science-vakken super voor jou!

Science

In de brugklas begin je met techniek en ben je praktisch aan het werk met diverse gereedschappen. In de tweede klas komt er natuurkunde bij en leer meer over energie, krachten, elektriciteit etc. In de derde klas krijg je ook nog scheikunde, waarbij je leert hoe stoffen zijn samengesteld en welke chemische veranderingen er plaats kunnen vinden. Proefjes doen hoort hier natuurlijk bij! Wiskunde heb je bij allerlei berekeningen nodig en volg je ieder jaar, dit geeft je een goede basis voor de andere Science-vakken. 

Als je dit interessant vindt, kun je regelmatig meedoen aan de Jet-Net activiteiten die je meer leren over technologie. 

Jet-Net

Het Castor College is een Jet-Net school. Dit staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland en is een samenwerkingsverband tussen havo/vwo-scholen en bedrijven. Zoals IBM, Tata Steel, Philips en Schiphol Group. Wij werken binnen dit netwerk samen met Tata Steel. Het doel van deze samenwerking is het verrijken van de lesstof (door gastlessen, excursies, begeleiding praktische opdrachten en profielwerkstukken) en het zichtbaar maken van toekomstperspectieven binnen de bètawereld. Dit doen we o.a. door loopbaanoriëntatie, CareerdayGirlsday en Meet the boss. Kijk voor meer info op: www.jet-net.nl. 

Bètapartners

Onze school is ook verbonden aan het netwerk Bètapartners. Een samenwerking met de vier hoger onderwijsinstellingen VU, UvA, HvAInholland en 38 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en Amsterdam. Deze partners hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo- en vwo-leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren. Denk aan wiskunde, natuurkunde, informatica, biologie, scheikunde, NLT en aardrijkskunde. Het netwerk is een platform voor kennisdeling, kennisontwikkeling en een motor voor innovatie en kwaliteit in het voortgezet onderwijs.

De Its Academy is de online etalage met alle activiteiten, lesmaterialen, webclasses, nascholingen en vakondersteuning, ontwikkeld door leden van de Bètapartners: www.itsacademy.nl.