Skip to main content

Samen zorgen voor een goede sfeer

de plek waar jij je thuis voelt

Op het Castor College gaan wij op een open en respectvolle manier met elkaar om. Leerlingen én medewerkers houden zich aan de algemene omgangsvormen en we respecteren elkaars eigendom. Zo zorgen we samen voor een prettig en veilig schoolklimaat. Een plek waar iedereen zich thuis voelt. Op deze pagina vind je onze belangrijkste schoolregels en afspraken op een rij.

Schoolgids

De schoolgids verschijnt aan het begin van elk schooljaar. Deze gids geeft een beeld van de organisatie en de gang van zaken op school. De online versie is voor iedereen toegankelijk.

Bekijk hier de online schoolgids 2023-2024