Skip to main content

pws dagen 4H en 5V

Voor havo4 en vwo5 starten de pws dagen
De leerlingen werken 1, 2 en 3 juli op school aan fase 1 van hun Profielwerkstuk