Skip to main content
Nieuws

Stilstaan bij vrijheid van meningsuiting

Door 2 november 2020No Comments

Rector Marc van Buuren sprak vandaag de leerlingen en personeelsleden toe n.a.v. de oproep om stil de staan bij het recht op een eigen mening. Hij vroeg de leerlingen na te denken over hun eigen rol hierin:

“Als rector van het Kennemer College, als rector van jullie school vraag ik vandaag aandacht voor iets waar wij met elkaar niet zo vaak bij stil staan. Dat is het recht om altijd voor je eigen mening en opvattingen te mogen uitkomen.

Misschien hebben jullie vandaag bij de ingang van school de vlag halfstok zien hangen. Wij zijn niet de enige school, Nederland is niet het enige land, bij veel scholen in West-Europa hangen vandaag de vlaggen half stok. Dit gebeurt omdat een paar weken geleden een leraar op een middelbare school in Frankrijk is vermoord,  juist omdat hij met zijn leerlingen in de  les dit onderwerp wilde bespreken. Deze leraar Samuel Paty wilde het met zijn klas hebben over het recht van ieder individu om zijn mening te mogen geven, deze te verwoorden of te verbeelden zoals hij of zij dat graag wil.

Als leerlingen, als toekomstige burgers, respect leren krijgen voor elkaar en elkaars mening, elkaar proberen te begrijpen… juist vanwege dit soort zaken kiezen docenten ervoor om in het onderwijs te willen werken. Juist daarom is de aanval op Samuel Paty, tegelijk een aanval op het onderwijs als de plek waar je met elkaar leert hoe je met elkaar samen leeft; leert dat iedereen het recht heeft om vrij zijn mening te mogen verwoorden; maar met respect voor de ander.

Vandaag is er opgeroepen om in alle scholen met elkaar daar bij stil te staan. Stil te staan bij de gedachte dat het recht op een eigen mening niet zo vanzelfsprekend is. Stil te staan bij de gedachte dat wij ook binnen school alleen samen:
– kunnen leren dit recht van vrije meningsuiting in de praktijk te brengen
– kunnen leren om met respect om te gaan met klasgenoten die een andere mening hebben.

Daarom wil ik jullie nu allemaal vragen in de klas precies 1 minuut helemaal stil te zijn. Dus niet te praten, geen geluid te maken en ieder voor zich na te denken en je te bezinnen op één van de volgende vragen:

  • Durf ik zelf wel altijd mijn eigen mening te geven?
  • Durf ik het te zeggen als ik bang ben om dit te doen?
  • Durf ik een ander te helpen als hij het moeilijk vindt?
  • Durf ik op te komen voor het recht op vrije meningsuiting?
  • Sta ik daar zelf wel voldoende bij stil?”
Terug naar overzicht