Skip to main content
Nieuws

rapport en 10-minutengesprekken

Door 31 januari 2018februari 5th, 2018No Comments

Tussenrapport

Binnenkort krijgt uw zoon of dochter het tussenrapport van dit schooljaar mee naar huis. Op dit rapport staat het gemiddelde cijfer per vak tot nu toe. Door de vakdocent is ook een beoordeling van de werkhouding gegeven, deze is in te zien in Magister. Als u wilt weten waar we naar kijken als we de werkhouding beoordelen, bekijk dan onze rubric over de werkhouding.

Voor leerlingen in het derde leerjaar kunt u in Magister ook het advies over de profielkeuze inzien.

De examenkandidaten ontvangen geen rapport maar een overzicht  van de schoolexamencijfers.

10-minutengesprekken

Naar aanleiding van deze resultaten is het mogelijk om een 10-minutengesprek aan te vragen. Deze gesprekken worden gehouden op:

Donderdag 15 en maandag 19 februari  van 18.00 u tot 21:00 u

Dit 10-minutengesprek is dus specifiek bedoeld om met de vakdocenten te spreken en niet met de mentor. Hiervoor zijn onze MOL-gesprekken.

Werkwijze aanvragen van gesprekken

Het aanvragen van gesprekken kunt u in Zermelo doen (bij problemen met inloggen kunt u contact opnemen met roosterhavovwo@kennemercollege.nl). Inschrijven voor gesprekken is mogelijk vanaf donderdag 1 februari t/m woensdag 7 februari.

Wij gaan ervan uit dat u beide avonden beschikbaar bent, maar wij streven er wel naar om uw gesprekken op één avond te plannen. U kunt maximaal drie gesprekken per kind aanvragen.

LET OP: als u echt een bepaalde avond niet kunt geeft u dit dan in Zermelo aan bij opmerking voor de roostermaker.

Inzien van de ingeplande gesprekken is mogelijk vanaf maandag 12 februari in Zermelo

Het papieren rapport wordt rond 14 februari meegegeven dus om te bepalen met welke docent(en) u eventueel een gesprek wilt voeren is het belangrijk om in Magister te kijken voor de actuele resultaten van uw kind en niet te wachten op het papieren rapport.

Leerlingen aanwezig bij het gesprek

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zo veel mogelijk aanwezig zijn bij de gesprekken. Zij zijn namelijk ‘eigenaar’ van hun eigen leerproces en daar waar we afspraken gaan maken over het leren op school en thuis is het heel zinvol als zij daar zelf ook bij aanwezig zijn.

Parkeren

In de directe omgeving van de school is de parkeergelegenheid beperkt. Wij verzoeken u dan ook om zo veel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. U kunt uw fiets plaatsen in de fietsenrekken op het schoolplein. De ouders/verzorgers die met de auto naar school komen, wijs ik graag op de parkeermogelijkheden bij de Vomar.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.

Terug naar overzicht